Lmcon Tidningsvagnar - Film                           Tillbaks till Lmcon hemsida                  

   

Ljungkvist Mekaniska i Tomelilla gör tidningsvagnar som används på våra flygplatser i Sverige och internationellt.
Förutom att få reda på de goda kvaliteter vagnarna erbjuder, berättar även Malmö Aviations representant på Sturups
flygplats om sina positiva erfarenheter, och hur personalen uppskattar vagnarnas lätthanterlighet.
Att vagnarna även är ISO certifierade och har en positiv miljöprofil, är viktigt idag, och även att de har en lång
hållbarhet och att det finns reservdelar att tillgå en lång tid framöver, spelar roll.

Vagnarna kan med fördel även användas i andra sammanhang.